Měření spotřeby a úniků stlačeného vzduchu

Plánujete výměnu stávajícího kompresoru nebo zvýšení výrobní kapacity?

Trápí Vás nechtěné úniky stlačeného vzduchu v systému rozvodů stlačeného vzduchu a v jednotlivých spotřebičích? 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi s Vámi prodiskutujeme ideální způsob měření spotřeby stlačeného vzduchu.

Pro měření spotřeby stlačeného vzduchu a jeho úniků používáme několik různých metod a jejich různé kombinace.

Pro rychlé měření spotřeby stlačeného vzduchu využíváme měřící smyčky, které převádějí odebíráný proud kompresoru na jeho výkonnost. Tímto způsobem Vám jednoduše zjistíme spotřeby stlačeného vzduchu bez nutnosti odstavení kompresoru. Výsledkem je přehledný graf s časovou osou a spotřebou stlačeného vzduchu s návrhem ideální velikosti kompresoru a kalkulací možných ročních úspor na elektrické energii.

Dalším možným řešením pro měření spotřeby stlačeného vzduchu je využití kalorimetrického měření s použitím navrtávacího třmenu. Díky tomuto měření můžeme změřit spotřebu stlačeného vzduchu nebo jeho úniku v celém systému resp. uživatelem nadefinováné části provozu. Díky využití vrtání pod tlakem ani tato metoda nevyžaduje odstávku potrubního systému a kompletní zajištění měření spotřeby stlačeného vzduchu provádíme za provozu. Výsledkem je opět přehledný graf s časovou osou, spotřebou stlačeného vzduchu a navržení ideální velikosti kompresoru.

Pro měření spotřeb stlačeného vzduchu v malých systémech do velikosti (DN 1") využíváme měřící dýzu. Měřící dýza vyžaduje krátkodobou odstávku distribuce stlačeného vzduchu a případnou úpravu v rozvodu z důvodu přímé instalace měřící dýzy do systému. Výsledkem je stejně jako u předchozích měřících metod výstup pomocí grafu a navržení ideální velikosti kompresoru.

Pro vyhledávání úniků stlačeného vzduchu využíváme ultrazvukové vyhledávače úniků. Tento způsob vyhledávání úniků kombinujeme nejčastěji s některým z výše uvedených způsobů měření spotřeby stlačeného vzduchu pro vyčíslení skutečných hodnot, které zapříčiňují neekonomickou hospodárnost při výrobě, úpravě a distribuci stlačeného vzduchu. 

Mějte na paměti, že stlačený vzduch je nejdražší médium ve Vašem provozu.

Kontaktujte nás:

Tel.: 417 565 984
Mobil: 734 852 700
E-mail: tomas.marik@elkomkompresory.cz